04 juni 2010

Idag: panel om kvinnor och civila samhället

Reaktioner: 
Förbereder mig just nu för ett panelsamtal jag kommer delta i, arrangerat av den Spanska Ambassaden. Årligen håller de en interkulturell dialogkonferens och i år är temat Gender Issues. Jag har ombetts tala från ett svenskt-muslimskt perspektiv och kommer att fokusera på social delaktighet och exkludering.

Arbetet tar aldrig slut!

Inga kommentarer:

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP