Om Mig

Skribent, föreläsare och debattör med rötter i Sverige, Pakistan och Kanada.
Har bott och rest i Mellanöstern, Asien, Afrika och Europa och är aktiv inom frågor som rör integration och identitet, fred och dialog, religion och  kvinnors rättigheter, bistånd och business.
Sedan 2005 har jag suttit i projektgruppen för Fredsagenterna där jag tillsammans med Sensus och Ibn Rushd Studieförbund samt författaren och journalisten Donald Boström skrivit i och arbetat fram boken Salam – om krig, fred och islam. Jag var med och grundade fredsorganisationen Svenska Muslimer för Fred & Rättvisa.

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP