22 september 2009

Kyrkans Existens & En Einsteinbakelse

Reaktioner: 

"Having faith in civil society - A Swedish Muslim Perspective". Det var namnet på föreläsningen jag höll med en kollega på Ersta Högskola under den internationella konferensen "The Social Dimension of religion in Civil Society - A Comparative European Perspective".

Forskare och akademiker från hela världen närvarade och presenterade olika perspektiv och avhandlingar kring ämnet. 

Vi hamnade till slut på frågan om demokrati, sekularisering och religion. Forskare från England och Norge berättar om den typ av sekularism som finns där som skiljer sig från andra länder. Då kristendomen/kyrkan fortfarande är en del av staten. Där har den muslimska befolkningen varit på ett sätt avgörande i att det fortfarande är så då man har röstat för att behålla statsskicket som det är. En stat med religion är bland engelska och norska muslimer att föredra, även om det är kristendomen.
Intressant! Så kyrkan kan tacka muslimerna för att de har fortsatt mandat? 

Vidare menade en del att då är det inte en riktig demokrati om kyrkan får en status över andra religioner. Man hänvisade till att man vare sig man begärt det eller ej, betalar kyrkoskatt i Sverige och det skulle vara ett tecken på att staten och kyrka i Sverige inte var skilda.


Samtidigt var en annan åsikt att det var just genom att kyrkan hade den status den hade (dvs. att religion hade det) som andra religioner kunde förhandla fram liknande villkor. Sen kan man argumentera för frågan om bara trossamfund ska ha de villkoren eller även andra, icke-religiösa. 

Vidare hävdade bland annat José Casanova, professor i Sociologi på Georgetown University, att det inte finns några som helst krav för en demokrati att vara sekulär och därmed legitim.

Och i denna intensiva debatt vi har fört i Sverige kring religion och status, bland annat med humanisterna som gärna skalar av all religion från samhället, måste jag nog föredra den senare åsikten.

Jag tycker att vi ska fylla det svenska kalender bordet med mera innehåll! Inte ta bort Julen utan lägga till Eid och Hannukah. Och Humanisterna skulle kunna ha en Vetenskapens Dag som vi kan fira med en Einsteinbakelse gjord på vit sockervadd!

Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/Religion" rel="tag">Religion, , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Habiba sa...

You make me proud..? Hahahha what more can I say bay ;)

Ok asså detta med att separera religion från stat tycker jag är jätteviktigt. Det finns ju ändå en risk att religionen missbrukas på nåt sätt...don't you agree?

Men man ska ju verkligen inte glömma att religion bidragit jäkligt mycket till utvecklingen av just ett civilt samhälle. Då tänker jag mycket på grundmoraler och sådant.

Moraler är ju såklart inte lagstiftade men jag tror att de har väldigt många likheter till de mänskliga rättigheterna och en massa annat politiskt och demokratiskt...
Man kan inte säga att en demokrati och ett civilt samhälle byggts upp av enbart människans förnuft och intelligens tycker jag iallfall. Eller? :S

Ida D. sa...

Men jag tycker fortfarande att du borde informera folk om dina föreläsningar i förväg. Det finns många som skulle gärna komma ...lyssna och njuta av dina pärlor! :-)

Fazeela Selberg Zaib sa...

Habiba, I thank thee! lol

Absolut, många av dagens lagar och så kallade etiska förhållningssätt har sin grund i religion.

När det gäller att hålla statsbildning borta från religion och tvärtom är frågan inte lika enkel. I England är man en demokrati menar man, men med en stark kristen anknytning och statsskick. Ändå tror jag att många oavsett tro (eller icke tro) känner att de har sina behov tillgodosedda.

Problemet uppstår om religion blir exkluderande och helt ärligt finns det flera sådan tolkningar som absolut skulle vara hemska att behöva leva under som statsskick.

Bella mia! :) Jag ska informera i framtiden fast problemet var att detta var inte en öppen föreläsning, det var en konferens :)

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP